Riešenia pre malé firmy

V boji proti AMO treba spojiť sily

Keď začiatkom augusta obleteli Slovensko obrázky mužov v bielych ochranných overaloch, ako navštevujú chovy ošípaných, vzbudili veľkú pozornosť. Africký mor ošípaných (AMO) sa na Slovensko dostal spoza juhovýchodnej hranice, v pozore je však celá krajina. Veterinári a hygienici hovoria o AMO ako o veľkej hrozbe pre naše chovy a zdôrazňujú dôležitosť prevencie.

Prečo s AMO nie sú žarty a Slovensko nie je výnimka

AMO je vírusová a vysoko nákazlivá infekcia, ktorá postihuje diviaky, ako i ošípané chované v domácich chovoch a na farmách. Prejavuje sa vysokými horúčkami, apatiou, hnačkami, zníženým príjmom krmiva, krvácaním v podkoží, na slizniciach a v tkanivách orgánov. Priebeh je rýchly a úmrtnosť postihnutých zvierat dosahuje 85 až 100%.

Do Európy bol AMO zavlečený v 50-tych rokoch minulého storočia (Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko) pravdepodobne kontaminovaným kuchynským odpadom z leteckej dopravy z Afriky. V roku 2017 sa ku krajinám s výskytom AMO pridala Česká republika (diviaky) a Rumunsko (domáce ošípané). Dnes je už Slovensko obklopené krajinami s výskytom AMO, čo v júli tohto roka vyústilo do prvého potvrdeného prípadu na juhovýchode krajiny (obec Strážne). V polovici augusta bol potvrdený aj výskyt AMO u diviaka, čo riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) prof. Jozef Bíreš označil za hrozbu nekontrolovaného šírenia AMO. Úrady v spolupráci s poľovníkmi ako i farmári musia preto prijať nevyhnutné opatrenia.

Fyzická likvidácia postihnutých chovov je najúčinnejší spôsob ako zabrániť šíreniu nákazy. V ohniskách nákazy sa zastavuje resp. obmedzuje obchodovanie so živými ošípanými, spermou, vajíčkami, embryami, bravčovým mäsom a výrobkami z bravčového mäsa. V tejto súvislosti je prevencia mimoriadne dôležitým faktorom.

Ako chrániť chov

ŠVPS SR vyzýva chovateľov na dodržiavanie zásad biologickej ochrany chovov ošípaných v komerčných i domácich chovoch. Zásady spočívajú v dodržiavaní nekompromisnej hygieny a biologickej ochrany v celom chove a bezprostrednom okolí, ako i v rámci všetkých logistických reťazcov (pohyb ľudí, mechanizmov a vozidiel, narábanie s krmivom a ostatným biologickým a nebiologickým materiálom). Odporúčanie ŠVPS SR si v podobe infografiky môžete pozrieť tu (pdf ilustrácia veterinárnej správy).

Ak už veterinári potvrdia výskyt AMO na farme, po likvidácii chovu je potrebné vykonať dôslednú dezinfekciu a vyčistenie všetkých priestorov vrátane zariadenia a technológie, ako i vonkajších plôch a vozidiel. Najefektívnejší spôsob je skombinovať účinnú dezinfekciu a vhodné čistiace stroje – mokré vysávače, parné čističe a vysokotlakové čističe. Na Slovensku je registrovaných niekoľko desiatok dezinfekčných prípravkov, ktoré likvidujú AMO.

KÄRCHER podporí farmárov 

Na mimoriadnu situáciu zareagovala spoločnosť Kärcher Slovakia ústretovým krokom voči farmárom. V záujme zvýšiť šancu na dôslednú sanáciu priestorov zasiahnutých AMO poskytne farmárom zľavu vo výške 1 000 eur na nákup profesionálneho vysokotlakového čistiaceho zariadenia.

Kärcher podáva pomocnú ruku AMO -dotácia pre farmárov

„Hygiena a prevencia je alfa a omega, čo platí dvojnásobne pri akomkoľvek chove, kde sú zvieratá, ktoré môžu za rôznych podmienok prísť do styku s mnohými typmi vírusov a baktérií. Farma je miesto, kde sa začína celý proces potravinovo-dodávateľského reťazca, preto pokladáme za dôležité, aby sa vysoký dôraz kládol na hygienu práve na tomto mieste. Aj preto chce naša spoločnosť farmárom pomôcť s nákupom vysokotlakových čistiacich zariadení, ktoré sú profesionálne, šetrné a zároveň dostatočne silné na to, aby zničili prostredie, v ktorom škodlivé vírusy prežívajú. Veríme, že finančný príspevok vo výške 1 000 eur slovenským farmárom skutočne pomôže,“ vysvetľuje Ing. Marián Boleček, konateľ spoločnosti Kärcher Slovakia.

Nemecká spoločnosť KÄRCHER vyvíja vysokotlakové čističe už takmer 70 rokov. Profesionálne vysokotlakové čističe sú dimenzované na dlhotrvajúcu záťaž a nekompromisný čistiaci výkon. Sú hospodárne, maximálne efektívne, bezpečné a vyladené aj z pohľadu ergonómie obsluhy. Vysokotlakové čističe Kärcher sú certifikované aj na použitie v potravinárstve, pričom v parametri účinnosť čistenia prekonávajú horúcovodné čističe svojich studenovodných súrodencov o 40%. Preto sú vhodné do náročnejších podmienok, kam patrí aj odstraňovanie následkov biologického znečistenia a kontaminácie.

Čistenie chlieva vysokotlakovým čističom

Aktuálny prehľad profesionálnych vysokotlakových čističov Kärcher získate tu: https://www.kaercher.com/sk/professional/vysokotlakove-cistice.html 

Farmári môžu ponuku využiť do 30. septembra 2019.