„Čistota – pol života“ platí aj pre vozidlá
Riešenia pre veľké podniky

„Čistota – pol života“ platí aj pre vozidlá

Umývanie vozidiel môže byť tá pravá podnikateľská cesta aj pre vás. Ako na to?  Byť v pohybe je heslom dnešnej doby. Na cestách všetkých tried pribúdajú osobné i nákladné vozidlá a s nárastom...
Viac
Pre samosprávy máme odpovede a riešenia
Upratané vo firme

Pre samosprávy máme odpovede a riešenia

Novela zákona o pozemných komunikáciách naložila na plecia samospráv novú povinnosť – starať sa o čistotu všetkých chodníkov v zastavanom území. Podľa reakcií zástupcov miest a obcí to bola zmena spo...
Viac